Labskotýnecko

Chvaletickou pahorkatinou (21,5 km)

Od Žehuňského rybníka k Labi (24,5 km)
Polabím mezi Kolínem a Týncem (26 km)

< všechny oblasti