Čelákovicko

Od Labe k Jizeře (16 km)
Podél Labe z Brandýsa do Čelákovic (12,5 km)
Kersko (12,5 km)
Polabím (36 km)
Dolní a střední Pojizeří
Z Brandýsa přes Čelákovice do Lysé (20,5 km)
Kerskem, podél Labe a kolem hůr (30,5 km)
Jizerskou a Středolabskou tabulí
Vodárenským lesem z Lysé do Brandýsa (21 km)
Mydlovarský luh (10 km)
Vojenským prostorem Milovice (13,5 km)

Labe - etapa J1 (29,5 km)
Labe - etapa J2 (27 km)

Značená trasa 0002 - etapa A (Kostelec n/Lab -> Lysá n/Lab) - 25,5 km
Značená trasa 0002 - etapa B (Lysá n/Lab -> Nymburk) - 22 km
Značená trasa 1002 (Brandýs n/Lab -> St. Lysá) - 18,5 km

< všechny oblasti