Podél Vltavy - 23km
Měřeno krokoměrem 23,28km.
Trasa: Troja - Podhoří - Zámky - Na Dole - Klecánky - Husinec - Řež - Větrušická rokle - Na Dole - Dolánky - Chvatěruby - Lobeček - Kralupy n/Vlt
Oblasti: Kralupsko; Praha a okolí
Kategorie: XXV. díl Průvodce
Start: Zoologická zahrada: 112
                                           236
Popis trasy: U autobusové zastávky Zoologická zahrada začíná červená turistická značka vycházející k Vltavě a podél ní vedoucí na Podhoří; zároveň však můžete jít na opačnou stranu - ulicí Trojskou rovně ke zkratce nalevo a jí na křižovatku, z níž doleva ulicí Pod Hrachovkou mezi dvěma částmi ZOO a pod Sklenářkou k autobusové zastávce Podhoří. Červená na Podhoří přechází od Vltavy do středu osady a vy můžete jít buď po ní, nebo podél řeky. Přišli-li jste ulicí Pod Hrachovkou, pokračujte rovně a zpátky na červené dojděte po značce na konec osady, kde přijdete k řece a půjdete podél ní na Zámky, kde si opět můžete vybrat cestu po červené, nebo podél Vltavy. Později vyjdete ven z města, dostanete se do osady Na Dole, kam vede přívoz z Roztok. Dále vás červená povede přes rozcestí se zelenou na Klecánkách do Husince a dále do Řeže, v níž, až se vzdálíte od řeky, se dívejte nalevo, kam lze odbočit ke kapličce.
U zastávky Závod se červená dá doleva k lávce přes Vltavu, ale ještě před ní sejde k řece, aby pokračovala úzkou pěšinou do další osady Na Dole, tentokrát naproti Libčicím nad Vltavou; odtud pokračujte přes Dolánky do Chvatěrub. Ve Chvatěrubech můžete značku opustit, jít rovně a pak hned doleva po červené přicházející z protisměru, ale také po značce horem okolo kostela sv. Petra a Pavla a hradu.
Nyní vás červená podél řeky povede na Lobeček - okrajovou část Kralup - a jím k mostu, jenž přejděte a za ním jděte podle značení vlevo a vpravo ke kostelu Nanebevzetí P. Marie a ke trati, před níž se dejte doleva k železniční stanici.
Cíl: Kralupy nad Vltavou (ŽST): t091
                                                    370
                                                    372

6.8.2011