Kunštátská osmička cestami odboje - 30,5km
Měřeno krokoměrem 29,22km.
Trasa: Kunštát - Újezd - Nýrov - Nýrovec - Rudka - Kunštát - Sychotín - Hluboké u Kunštátu - Tasovice - Víska - Kunštát
Oblasti: Blansko
Kategorie: XLVII. díl Průvodce
Rozložení: v Kunštátě (11+19,5km)
Start: Kunštát,,náměstí: 700820   -> Česká Třebová* -> t260 ->
                                      700938
                                      700996
                                -> Skalice nad Svitavou* -> 729256
Popis trasy: Většina této trasy je vedena po zrušené naučné stezce Cestami odboje; občas na ní proto narazíte na staré značky. Některé cesty už jsou však poměrně obtížně průchodné, a proto vám doporučuji nechat si větší časovou rezervu.
Osmička se skládá ze dvou okruhů potkávajících se v Kunštátě. Ať už přijedete od Skalice nad Svitavou, nebo od Letovic, vystoupíte na zastávce u kostela sv. Stanislava; z ní sejděte pod kostel - na horní okraj náměstí - a dejte se vlevo po hlavní ulici (silnice č.18 na Skalici n/Svit a Boskovice), čímž vyrazíte na okruh Jana Bednáře. Držte se hlavní, která se po chvíli stočí vlevo a vyvede vás z města; zde je první odchylka od naučné stezky, protože od doby její existence vznikla podél silnice cyklostezka, jež vás příjemně a rychleji přivede do Újezda. Tam odbočte druhou ulicí doleva, pak se dejte mírně vpravo a jděte přímo uličkou okolo kapličky, jež vyústí na polní cestu. Ta vede po hřebeni a pak se stáčí doleva a doprava - v zatáčce doprava ji opusťte rovně na louku, po níž se hned na začátku dejte vpravo k výběžku lesa, po jehož odvrácené straně jděte doleva pěšinou; držíce se okraje porostu sejdete na začátek zarostlé cesty, následně přejdete můstek přes Sebránek a přímo přes sad dojdete na cestu kolem hájovny, po níž vede žlutá značka; té si však příliš neužijete - u hájovny se dejte vpravo, hned za ní na rozcestí vlevo a potom prudce stoupající cestou - tou nalevo. Nad prudkým stoupáním se cesta začne stáčet doprava a přijde na louku, nad níž dorazíte na rozcestí s velkou cestou, po níž odbočte doleva - dojdete tak na zelenou značku vedoucí zde po okraji lesa; po té jděte vpravo. Na zpevněné cestě se spolu se zelenou dáte doleva. Na rozcestí nad Nýrovem vás zelená povede doleva, buďte tedy pozorní, abyste ho nepřešli; podél plotu přijdete na asfaltovou cestu vesnicí a po ní na náves, kde jde značka doprava. Tady se také podívejte doleva na kapličku.
Pokračujte po zelené do místní části Nýrovec, kde přijdete na silnici. Po ní se vydejte vlevo po modré značce. Na začátku lesa modrá odbočí doleva na cestu, jež vystoupá k pískovně, přejde její okraj a vyjde na louku, po níž sklesá do Rudky. Pokud chcete, můžete si zde najít kapličku.
Jinak jděte po modré a žluté doleva; značky po chvíli opouštějí ulici vlevo, což by mělo být srovnatelně dlouhé jako chůze po silnici; z této zkratky by také měla vést odbočka k rozhledně Milence.
K silnici se vrátíte u jeskyně Kunštátský Blaník. Od ní jde modrá po chodníčku podél silnice na okraj Kunštátu, kde přijde na ulici, z níž z neznámého důvodu odbočuje vlevo, ale vy můžete jít přímo nad hřbitovní kostel sv. Ducha, kde se s modrou zase potkáte a společně půjdete doprava kolem tohoto kostela k náměstí. Tam se první okruh uzavírá a vy si také můžete trasu rozložit.
Okruh Marty Škrabalové začíná klesáním po náměstí (spolu s červenou a modrou); dole projdete přes odbočku k zámku a dorazíte do Sychotína, na jehož začátku modrá odbočuje doleva, ale vy jděte po červené k návsi, před níž vás tato značka povede vlevo na stoupající silničku; než se po ní vydáte, můžete se také podívat na blízkou náves s kapličkou (rovně po hlavní).
Spolu s červenou budete stoupat silničkou s pohledy na zámek a celý Kunštát přes odbočku na Touboř nad Hluboké u Kunštátu, do nějž sejdete a od kapličky zamíříte vlevo - zase vzhůru; další silnička vás nakonec přivede do Tasovic, jimiž dojděte rovně až ke kapličce (případně byste mohli ještě před ní odbočit doleva).
Od kapličky jděte vlevo a hned znovu doleva, u kříže rovně; pak by měla následovat odbočka doprava, jíž vedla naučná stezka, my jsme však šli o něco kratší cestou z následujícího rozcestí, kde jde větší ulice mírně vlevo a odbočka mírně doprava. Po louce skoro rovnoběžně s asfaltkou, po níž jste přišli do Tasovic, přijdete do zatáčky vpravo, za níž zamiřte šikmo doleva po louce k rohu lesa, do nějž zde vstupuje cesta. Ta přijde na křižovatku se zelenou v místech, kam také zprava přichází bývalá naučná stezka. Zde jděte rovně po zpevněné cestě, kterou můžete opustit klidně už v zatáčce doprava - budete-li se držet přímého směru a hledat schůdnou stezku, narazíte i na staré značky, jež vám kromě mapy pomohou najít směr na cestu, po níž vede také cyklotrasa 5145; tento úsek případně můžete obejít, když se hned za zatáčkou dáte po cestě vlevo a pak - s pomocí mapy - zase vlevo. Po cestě s cyklotrasou jděte doleva ke konci lesa a tam se dejte doprava, abyste klesali po okraji lesa a pak přes ohrazenou pastvinu do jejího pravého dolního rohu, kde z ní vyjdete na můstek. Potom dorazíte do údolí Úmoří, jímž vedla kromě naučné stezky i zelená, ale obě jsou dnes bohužel zrušené a v této části údolí je cesta velmi obtížná; až projdete k potůčku, jděte podél něj vpravo, tedy po proudu; my jsme jej zde třikrát přešli a pravý břeh jsme naposledy opustili na cestu po břehu levém s upozorněním na zákaz vstupu na soukromý pozemek, kvůli němuž byly pravděpodobně značky tudy vedoucí zrušeny. Tato zapovězená cesta vás vyvede na cestu podél několika chat, jež přijde na rozcestí s modrou značkou; spolu s ní přejděte potok a na následujícím rozcestí, z nějž modrá stoupá vpravo, pokračujte rovně údolím - tato část údolí už je průchodná bez nejmenších problémů, a navíc velmi pěkná. Při krátkém průchodu lesem naučná stezka odbočovala mírně vlevo vzhůru, po čemž sklesala do Vísky, pokud se však chcete vyhnout stoupání navíc a spíše déle setrvat v údolí, jděte dál podél Úmoří na okraj Zbraslavce; my jsme až do obce nedošli, a proto přesně nevíme, kde zde začíná cesta do Vísky, jež v naší mapě není vyznačena - musíte jít doleva a ještě před mostkem přes Petrůvku (zřejmě těsně před ním) odbočit znovu doleva, mělo by se jednat o cestu lemovanou příjemnou alejí. Na okraji Vísky vyjdete trochu výše a na jejím druhém konci vás cesta vevede do lesa. Později zase sklesáte k Petrůvce a držíce se jí dojdete k mostu, po němž ji přechází trochu větší cesta. Tou se dejte doprava a stoupejte až na silničku, po které jděte vlevo do Kunštátu, kde zamiřte doleva k zámku; ulice se stočí doprava (můžete to vzít i parkem) a přijde na odbočku k zámku vedoucí, již, pokud vám zbývá dost času, určitě využijte.
Nakonec klesající ulice vyústí na známou hlavní pod zámkem, po níž jděte vpravo přes náměstí k zastávce u kostela.
Cíl: Kunštát,,náměstí: 729256 -> Skalice nad Svitavou -> t260 ->
                              -> Česká Třebová -> 700820
                                                                  700938
                                                                  700996

Fotky: Blansko (012-075)

3.7.2012
*) Pro cestu tam je výhodně použitelný také přestup v Litomyšli na dálkový autobus a následně v Letovicích na linku 729276.