Z Prahy do Říčan - 15km
Měřeno krokoměrem 15,81km.
Trasa: Újezd n./Lesy - Dobročovice - Škvorec - Třebohostice - Babice - Strašín - Říčany
Oblasti: Praha a okolí; Říčansko
Kategorie: XIII. díl Průvodce
Start: Sídliště Rohožník: 109
                                        250
                                        251
                                        269
                                        391
Popis trasy: Autobusem přijedete na okrajovou zastávku v Újezdě nad Lesy, kde od výstupní jděte přímo k lesíku a jím po pěšince. Sledujíce pravý okraj háje narazíte na rozcestí, kde pokračujte vpravo k zástavě - ulici Žherské. Tato krátká úzká ulička ústí na Žehušickou, ale vy kousek nalevo vidíte šikmo směřující zpevněnou pěšinu, k níž dojděte nejkratší cestou a jíž se nechte dovést k zástavbě náležející ke Květnici. Novou čtvrtí projděte přímou ulicí k hlavní silnici se zastávkou autobusu, již přejděte na cestu, po níž už vede červená turistická značka přiševší zleva. Ta vás dovede na okraj Dobročovic a z něho po silničce do Škvorce, kde se nakonec dostanete na náměstíčko, odkud červená spolu se žlutou pokračuje doprava. Vy ale jděte přímo, podobně jako druhý směr žluté, a přijděte k zámku nalevo od silnice (v době naší návštěvy byl zrovna opravován), pod nímž se dejte doleva a přímo kolem přístupovému mostu dojděte až za rozlehlý statek, ke kostelu sv. Anny. Od tohoto kostela se opět vraťte k zámku a pod schody si vyberte přímou neznačenou ulici (při pohledu od návsi jde vpravo). Z této cesty ještě odbočte k evangelickému kostelíku na vršku a pak dojděte na konec ulice, opět na červené a žluté trase.
Zatímco žlutá jde ještě kousek doleva, červená pokračuje ulicí trošičku napravo, až nakonec vyjde vpravo nad zástavbu a zamíří na Třebohostice, kde jde po okraji, aby mohla pokračovat dále k jihu. Značka vejde do lesa, sejde k potoku, přejde ho a postupně se dostane k jinému toku a podle něj jde Babickým lesem do místa, kde se nevýraznou cestou dává doprava, přejde potok a směřuje k Babicím, v nichž se dává doprava ulicí vedoucí k návsi, odkud ostře doleva a podél potoka pokračuje k chatové osadě a na rozcestí se zelenou. Odtud jde červená Janovickým lesem k rozcestí a souběhu s modrou, jenž později opuští směřujíc na Strašín, po jehož okraji vede přes rozcestí se zelenou až nějaký kus před chaty, kde červená nevýrazně odbočuje doleva. Postupně sejdete do údolí Rokytky, kde překřížíte zelenou a vystoupáte do Říčan, kde narazíte na hlavní silnici od Kutné Hory. Tady se dejte doleva k autobusové zastávce U nemocnice.
Cíl: Říčany,,u nemocnice: PID 381
                                        PID 382
                                        PID 383
                                        PID 385
                                        PID 387

Fotky: Praha V (171-182)

4.4.2009