Voděradské bučiny - 8km
Trasa: Louňovice - Voděradské bučiny - Čer. Voděrady
Oblasti: Černokostelecko; Říčansko
Kategorie: XIII. díl Průvodce
Start: Louňovice,,na hrázi I: PID 381
                                            PID 382
                                            PID 387
            Louňovice: PID 385
Popis trasy: Od autobusové zastávky Louňovice,,na hrázi I se dejte doprava spolu s modrou turistickou značkou k centru obce; jdouce po značce přejdete po silničce hráz rybníka Požár a zkratkou vystoupáte k centrální autobusové zastávce, kam v pracovní dny jezdí linka PID 385 a kolem níž se dostanete ke zvoničce, u níž zatočíte vpravo a půjdete okolo malého kamenického musea k pomezí obce a Voděradských bučin. Modrá značka zvolna kopírujíc průběh vrstevnice klesá na křižovatku s jinou velkou cestou, za níž následuje odbočka k bývalému kamenolomu Kaménka, kam se můžete v případě, že budete mít dostatek času, podívat.
Dále po modré dojdete na rozcestí se žlutou, kde se dejte vpravo. Žlutá značka vás spolehlivě povede do Černých voděrad, kde u obecního úřadu a hospody nachází se dnes cílová autobusová zastávka. Kousek dál můžete vidět i náves se zvoničkou a pomníkem Boženy Němcové.
Cíl: Černé Voděrady,,obecní úřad: PID 492 -> Jevany,,Penčice -> PID 382
Pokud si chcete trasu prodloužit, klepněte sem, nebo otočte list.

Fotky: Praha V (286-287); Kolínsko (062-070)

29.5.2010