Říčany - Mnichovice - 12,5km
Měřeno krokoměrem 12,67km.
Trasa: Říčany - Tehov - Klokočná - Mnichovice
Oblasti: Říčansko
Kategorie: XIII. díl Průvodce
Start: Říčany,,náměstí: PID 385
Popis trasy: Samozřejmě můžete v Říčanech vyrazit také z oblasti nádraží - od vlaku, nebo zastávky K železniční stanici - konkrétně po modré značce podél trati. Z náměstí se doporučuje zajít ke hradu, tedy zpět ku Praze a buď dolů pod hrad po hlavní, nebo přímo skoro z náměstí malou uličkou, jíž se každopádně vrátíte a půjdete po náměstí kolem kostela sv. Petra a Pavla.
Náměstí opusťte přímým směrem nalevo od okraje protějšího hradu ulicí přímo směřující na východ; před železničním přejezdem se tato stáčí mírně doleva, vy však jděte mírně doprava cestou k podjezdu, za nímž nastoupíte cestu po modré později se stáčející doprava v Říčanský les. Lesem pak značka stoupá přetínajíc větší cestu na jeho okraj, po němž jde doleva; později se stáčí vlevo hlouběji do lesa, ale vy ji opusťte a jděte přímo okrajem lesa k zelené vycházející z porostu; po ní se dejte vpravo k silnici, po které půjdete doprava k obci Tehov. Tady opusťte zelenou přímo po hlavní a následně se dejte vlevo po chodníčku kolem rybníčka k průchodu rovnoběžnému se silnicí na další ulici, po níž doleva dostanete se ke kostelu sv. Jana Křtitele.
Od kostela se vraťte stejnou cestou na zelenou značku a po ní dojděte do lesního údolí, kde přejděte vpravo na žlutou, která stoupá do Klokočné a za ní vede kousek k jihu po silnici a následně přímo polní cestou do údolí Struhařovského potoka, nad nímž přichází do Mnichovic. Cestou údolím potoka v zástavbě najdete odbočku vlevo, nad níž můžete vidět kostel Narození P. Marie v horní části zdejšího náměstíčka; touto uličkou k němu můžete dojít.
Od kostela sejděte po náměstíčku na hlavní ulici a po této vpravo dojděte zpět na žlutou, po níž doleva stoupejte k železniční zastávce.
Cíl: Mnichovice: t221

Fotky: Praha V (222-240)

26.12.2009