S1: úsek Mělník - N. Ves - 23,5km
Měřeno krokoměrem 22,98km.
Trasa: Rousovice - Mělník - Rybáře - Hořín - Vrbno - Lužec n./Vlt. - Vraňany - Mlčechvosty - Vepřek - N. Ouholice
Oblasti: Kralupsko; Mělnicko
Kategorie: Proti proudu Vltavy
Možnosti: -1km - vypuštění Hořína
                +0,5km - kostel ve Vrbně
                rozložení v Lužci n./Vlt. (13,5+11km)
Start: Mělník,,cukrovar záv. - doprava: 150101
                                                            155712
                                                            155713
                                                            250514
                                                            550511
Popis trasy: Nejdřív přejděte a pak se vydejte po zelené po směru jízdy autobusu. Půjdete kolem cukrovaru a pak zelená odbočí doleva do parku. Přijdete nad chaty, pod nimiž teče Labe. Pokračujte kolem střední zahradnické školy a dojdete na místo, z něhož je hezký pohled na soutok Vltavy a Labe. Pokračujte po zelené ke kostelu a zámku - cestou budete mít výhled stále hezčí.
Až si zámek i kostel prohlédnete, přejděte na žlutou. Dovede vás přes most na rozcestí, kde začíná okruh Hořínským parkem. Jděte pod most - směrem k Labi. Půjdete kolem II. soutoku a dojdete na rozcestí ,,Zdymadla" u starých hořínských zdymadel. Kdo chce vypustit Hořín, může zde po schodech vystoupit na zdymadla a přejít Vltavu (viz další odstavec). Ostatní budou pokračovat po žluté až na další rozcestí - u lávky. Zde žlutou opusťte a přejděte Vltavu. Přijdete k zámku, zde se dejte doleva po cyklotrase č.2. Po chvíli dojdete zpět ke zdymadlům.
Za zdymadly pokračujte dál po cyklotrase (2). Ta vede na druhou stranu ostrova a před Vrbnem uvidíte násep, po němž si můžete cestu mírně zkrátit a zpestřit. Před vesnicí se opět připojí cyklotrasa. Po chvíli cesty se dostanete na místo, kde cyklotrasa odbočuje doleva. Tady začíná odbočka k místnímu kostelu (ti, co ho nechtějí vidět budou pokračovat po cyklotrase - viz další odstavec). Jděte rovně (mírně napravo) a na další křižovatce doleva. Pak se vraťte na cyklotrasu.
U horkovodu se cyklotrasa rozvětvuje. 1.(terénní) varianta pokračuje rovně a Vltavu překonává později lužeckým přívozem, 2.(silniční) varianta vede přes lávku na horkovodu a po druhém břehu Vltavy. Pokračujte rovně přívozní variantou do Lužce nad Vltavou. Těsně za kostelem se od cyklotrasy odpojíme a pokračujeme doprava. Na další křižovatce je možné cestu rozdělit a odbočit vpravo, k nádraží (doprava >>).
Zdatnější turisté na křižovatce odbočí doleva a na další doprava, pak pořád rovně až za most. Tam se dejte doleva podél Vltavy - dojdete do Vraňan. Zde se dejte malý kousek doprava a pak hned doleva. Pořád rovně přijdete zpět na hlavní, kde udržujte přímý směr až k žel. zast. Mlčechvosty. Podejděte železnici a silnici opusťte vlevo po asfaltové cestě. Přijdete do Mlčechvostů, kde jděte co možná nejpříměji na hlavní, po té kousek doleva na rozcestí červené. Po ní vlevo k řece, tam se stáčí doprava a stoupá na násep, kde dříve vedla železniční trať. Za obcí Vepřek dojde ke kostelu a pak dolů a opouští silničku rovně (ta odbočuje doleva). Nakonec vás červená dovede k žel. zast. Nové Ouholice, kde cesta končí.
Cíl: Nové Ouholice - doprava: t090+091
                                              550380
                                              550381

10.9.2005