Třemšín - 826,7m n.m.
Základní trasa z Mýt do Číčova je dlouhá jen 17,5km.
Délka: 20km (do Číčova); krokoměrem do Borovna 18,84km
Trasa: (Hvožďany -) Mýta - Třemšín - Nad Maráskem - Dol. Borovno - Borovno - Číčov
Oblasti: Třemšínsko
Kategorie: Na kopečky - okolí Prahy
Cesta z Hvožďan: Ve Hvožďanech se dejte vpravo ulicí k nedaleké návsi, kde odbočte doleva po zelené a žluté značce ke hřbitovnímu kostelu Navštívení P. Marie a sv. Prokopa, od něhož se pak vraťte na náves.
Odtud pokračujte přímo po červené po silnici na okraj obce a dále silničkou podél Hvožďanského potoka do osady Mýta.
> doprava do Hvožďan
Start: Hvožďany,Mýta: Hvožďany -> 300032
Popis trasy: Z Mýt pokračujte po červené do brdských lesů; nejprve půjdete silničkou okolo arcibiskupského zámečku a dále přímo k místu, kde značka odbočí mírně doprava, aby se po chvíli sešla s modrou, s níž dojde na rozcestí Pod Třemšínem. Tady se červená dává doleva, ale vy odbočte doprava po modré nejprve cestou okolo srázů Třemšína, pak z ní vlevo a intenzivně vzhůru na rozcestí se žlutou, odkud spolu s ní ke kapličce u vrcholu, od které přímo dojděte až k rozhledně.
Z vrcholu by mělo být možné sejít po západním svahu na žlutou, nebo se vrátit a scházet mírněji po značce. Žlutá každopádně dokončivši největší klesání zahýbá ostře doprava, pak se stáčí doleva a následně v pravém úhlu opět doleva. Ihned potom se dejte vpravo travnatou cestou - bez značení. S ní později přetnete jednu větší cestu a přibližně po stejné době dorazíte na asfaltku, kde se dejte doleva a ihned na následujícím rozcestí doprava po žluté stoupající přes další silničku k lovecké chatě Na Burku přímo uprostřed rozcestí a dále vedoucí k vrcholu Nad Maráskem - pod nímž se nachází rozcestí se zelenou - s výhledem především na západní stranu.
Znad Maráska vás žlutá svede na silničku s modrou turistickou značkou, jdouc po níž se od modré odpojuje, přetíná zelenou a klesá až do Dolního Borovna, odkud vystoupá po větší silnici (vpravo) do Borovna, kde je možné trasu ukončit, pokud se vám nebude dostávat vhodného spoje z Číčova.
Lepší je pokračovat po silničce a žluté na okraj Číčova, kde se značka dává doprava, ale vy jděte dále po hlavní k autobusové zastávce, odkud se můžete dojít podívat ještě ke kostelu sv. Filipa a Jakuba.
Cíl: Spálené Poříčí,Číčov (> doprava)

Fotky: Příbramsko (443-501); Plzeň J (001-010)

24.8.2010