Značená trasa 0018 - etapa B
Kralupy nad Vltavou -> Ctiněves - 21km

Měřeno krokoměrem 22,07km.

Trasa: Kralupy n./Vlt. - Nelahozeves - Hleďsebe - N. Ouholice - Vepřek - Mlčechvosty - Jeviněves - Ctiněves
Oblasti: Kralupsko; Podřipsko
Kategorie: Značené trasy
Start: Kralupy nad Vltavou (ŽST): t091
                                                        PID 348
                                                        PID 370
                                                        PID 372
Popis trasy: Od nádraží vyrazte po zelené značce na červenou 0018 přicházející z podchodu (nalevo). Zde odbočte doprava ke kostelu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava, za nímž, u školy, odbočíte doleva a přijdete k hlavní silnici a Knovízskému potoku. Zde přejděte k turistickému rozcestí a pokračujte vpravo podél říčky k dalšímu rozcestí, odkud pokračujte směr Nelahozeves (doleva). Sejdete k řece Vltavě a po čase se přiblížíte k trati a k tunelům, do nichž můžete i vstoupit průchody. Mezi tratí a řekou dojdete do Nelahozevsi, kde nahoře uvidíte zámek. Můžete samozřejmě pokračovat po značce, ale pokud si chcete zajít k zámku, přejděte naproti cestě železnici a vyjděte ke vstupu.
Od zámku sejděte po hlavní cestě ke kapličce a dále po značce pokračujte na okraj Hleďsebe, před nímž odbočíte doleva a začnete po pěšince stoupat. Nahoře uvidíte centrální úložiště ropy a začnete k němu po okraji lesa směřovat. Až přijdete k silnici, překonáte hlubokou srouhu a kousek doprava přijdete po silnici na rozcestí, kde se dáte doleva po příjezdové cestě k úložišti, které obejdete podél plotu na pole, přes než se dostanete na rozcestí se zelenou nad Novými Ouholicemi. Pak sejdete kopec a okrajem jedné zahrady nalevo si zkrátíte cestu k autobusové a železniční zastávce, kde nalevo podejdete trať a po silničce vyjdete doleva ke kostelu Narození P. Marie s krásnou zvonicí. Za ním pak podejdete dálnici a dostanete se do vsi Vepřek, kde před železničním podjezdem odbočíte doprava, ale později znovu doleva, abyste se dostali na bývalou železniční trať. Po ní a podél stávající trati se dostanete k místu, kde sejdete po pěšince dolů a kolem přístaviště dojdete k podjezdu pod Mlčechvosty, odkud vyjdete vzhůru na náves a pak na starou hlavní silnici, která je však dnes skoro uzavřena. Tuto silnici přejdete a později podejdete i obchvat, za nímž půjdete kus rovně, ale dejte si dobrý pozor na rozcestí, kde máte odbočit doprava. Krásnou polní cestou se dostanete do Jeviněvsi, kde na návsi se zvoničkou odbočte doleva. Vystoupáte prudký kopec a nad ním půjdete vpravo; dostanete se k silnici, dostoupavší sem také z Jeviněvsi, kterou ale po chvíli opustíte doprava cestou vedoucí na rozcestí se žlutou, za nímž půjdete doleva, později doprava, přes silnici, znovu doleva; a doprava - na levější stranu mýtinky. Potom přímo až na okraj lesa. Zde odbočíte doleva - mírně napravo vidíte Říp a po chvilce se nalevo ukáže Černouček a na horizontu Ledčice se svým krásným kostelem, jenž jste již dříve mohli vidět - z opačné strany. Cesta vás nakonec přivede do Ctiněvsi, kde odbočíte doleva a přijdete na hlavní - napravo vidíte kostelík sv. Matouše a kousek nalevo je centrální autobusová zastávka.
Cíl: Ctiněves: 550381
550381 -> Nová Ves -> 155710
552646 550381
550905
590907
t090+091

Fotky: Mělnicko (018-044); Litoměřicko (001-008)

3.2.2008