Značená trasa 0005
Troja -> Kralupy nad Vltavou - 24km

Měřeno krokoměrem 24,44km.

Trasa: Troja - Podhoří - Zámky - Na Dole - Klecánky - Husinec - Řež - Větrušická rokle - Na Dole - Dolánky - Chvatěruby - Lobeček - Kralupy n./Vlt.
Oblasti: Kralupsko; Praha a okolí
Kategorie: Značené trasy
Start: Zoologická zahrada: 112
Popis trasy: Červená značka 0005 začíná přímo u zastávky autobusů před vstupem do ZOO a zámku a vede směrem k Vltavě. Zde se stáčí doprava podél řeky a kolem plotu zahrady vede na Podhoří, kde vede doprava do obce. Zde se na pravé straně podívejte na kapličku sv. Václava a na konci vsi se opět vraťte k Vltavě. Pod podhořskými skalami dojdete na Zámky, kde u autobusové zastávky odbočíte doleva a po souběhu s modrou dojdete kolem přírodní památky Zámky na rozcestí u Drahanského údolí na konci Prahy. Kolem roztockého přívozu dojdete na Klecánky, kde sejdete blíže k řece a kolem lomu dojdete do Husince. Zde se od řeky opět na chvíli odpojíte a potom vstoupíte na pěknou cestu k Řeži. Až se zde vzdálíte od vody, koukejte nalevo po kapličce sv. Václava.
Dále se dostanete okolo fotbalového hřiště k výzkumnému ústavu, kde odbočíte doleva a před lávkou k železniční zastávce sejdete doprava k Vltavě. Pak pěšinou Větrušickou roklí dojdete k libčickému přívozu a dále přes Dolánky do Chvatěrub. Zde můžete jít buď po červené kolem hradu a kostelu sv. Petra a Pavla, nebo se v místě, kde tato začíná stoupat mírně doprava, odpojit přímo po asfaltce a odbočit doleva v místě, kde značka přetíná silničku.
Dále půjdete podél Vltavy kolem několika mostů (železničního, zrušeného, rourového a silničního) k lávce cyklotrasy, kde spolu se značkou jděte doleva. Za mostem červená 0005 končí. Odtud pokračujte přímo po jiné červené, na rozcestí u semaforů přejdete doleva a pak odbočíte doprava ke kostelu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava a dále k trati, před níž odbočte již jen po zelené doleva. Po chvilce se dostanete k nádraží.
Cíl: Kralupy nad Vltavou: t091
        Kralupy nad Vltavou,,žel. st.: PID 348
                                                      PID 370
                                                      PID 372
        Kralupy nad Vltavou,,Modrá hvězda: 550913

Fotky: Praha (336-337), Praha V (037-044), Mělnicko (001-009)

13.9.2007