Po zrušené trati Kladno-Dubí - Zvoleněves - 17 km
Měřeno krokoměrem 18,38 km.

Oblasti: Kladensko; Slánsko
Kategorie: LIII. díl Průvodce

Start: Kladno-Švermov: t120+093 z Prahy

Mapka:

Poznámky:
- poblíž výchozí zastávky Kladno-Švermov se setkávají železniční trať 093 z centra Kladna a bývalá trať od Zvoleněvsi; dále v souběhu pokračují do nedaleké stanice Kladno-Dubí, kde zrušená trať začínala
- od startu vyjděte po této zrušené trati směrem k západu; cesta po celkem udržovaných kolejích je bezpečná, výjimečně zde nízkou rychlostí může jet vlak do areálu bývalého nádraží Libušín, případně po obnovené vlečce do dolu Mayrau; o víkendech zde můžete potkat mnohem více pěších než vlaků, i přesto však dbejte zvýšené pozornosti
- trať je krásně schůdná až k bývalému nádraží Libušín, které je oplocené; ještě před ním může být trochu náročnější průchod podjezdem, kde se drží voda
- před oploceným areálem je možné opustit koleje vpravo po schůdcích, následně je nutné obejít areál nádraží zprava, a to zpočátku poměrně velkým obloučkem - musíte dojít až na cestu, po níž je možné jít doleva
- vrátíte se k nádražnímu areálu, kde můžete vidět i výpravní budovu; podél plotu dojdete k bývalému signálnímu stanovišti, dnes sloužícímu jako obytný objekt a krásně udržovanému, za nímž koleje opouštění oplocený úsek
- za přejezdem můžete jít ještě kousek po provozuschopných kolejích k nedalekému zarážedlu, kde udržované koleje končí
- nyní vás čeká krátká cesta po hlavní ulici obcí (na tělese trati chybí most přes potok) na první odbočku doprava - směřující ke hřišti za potokem a dále nahoru k bývalému železničnímu přejezdu; zde vás zaujmou zvláštní technické památky a celý areál se skalními sklepy stojí za prohlédnutí
- odtud je drážní těleso poměrně dobře schůdné až ke konci lesa, za nímž jsme šli po okraji pole k vesničce Saky
- zde jsme to vzali přes pěknou vesničku po ulici; za ní trať vedla podél silničky, která je zde schůdnější
- v zatáčce se od silničky odpojíte a přijdete k bývalé železniční zastávce Pchery; za ní je trasa bývalé trati krásně schůdná až k zastávce Jemníky
- za touto zastávkou přejdete silnici a půjdete dál po tělese nebo podél něj; bez větších problémů se dostanete k mostu dálnice D7, zpod nějž vás cesta dovede do Knovíze, kde dojdete ulicí přímo do centra
- zde opět narazíte na pozůstatky staré trati vedší podél rybníka; drážní těleso vás krásně povede z obce a dále až na konec lesa
- zde nestává asi největší komplikace na trase, protože těleso je přerušeno polem - bude-li stav pole příznivý, můžete je přejít šikmo vlevo směrem k vysokému podlešínskému viaduktu, jinak budete muset jít po okraji pole nalevo
- poblíž viaduktu přejdete můstek přes Knovízský potok a podíváte se na most staré trati, od nějž vás drážní těleso povede pod vysoký viadukt trati Kralupy nad Vltavou - Louny
- vstoupíte do Podlešína, kde bývalá železniční trať dnes slouží jako příjemná promenáda; za vsí pak na ni navazuje cyklostezka vedoucí po bývalé trati až do Zvoleněvsi
- na konci cyklostezky to můžete vzít dál po trase bývalé trati, která se zanedlouho připojí na trať 110 od Slaného a Loun; podél kolejí pak opatrně dojděte až na nádraží

Další informace o trati
Pro fotky z trasy klikněte na odkaz níže.

Cíl: Zvoleněves: t110 do Kralup n/Vlt; dále t091 do Prahy

Fotky: Kladensko (292-355)

7.3.2015