Od severu k jihu přes Roudnici a horu Říp - 32,5km
Měřeno krokoměrem 35,98km.
Trasa: Hoštka - Štětí - Záluží - Dobříň - Roudnice n./Lab. - Krabčice - Rovné - Říp - Ctiněves - Hor. Beřkovice
Oblasti: Podřipsko; Roudnicko sever
Kategorie: LIII. díl Průvodce
Možnosti: +0,5km - kostel ve Štětí
                  rozložení v Roudnici nad Labem (17,5+15km)
Start: Hoštka: 150101 -> Mělník -> t072
                        155712
                        155713(X)
                        250514
                        500005
                        500010
                        550511(X)
Popis trasy: Z nádraží vyjděte po modré na hlavní, ale pak (bez značky) přímo na náves a po ní až ke kostelu sv. Otmara, před nímž odbočte doprava po cestě na Malou Stranu s kostelíkem Nanebevzetí P. Marie. Odtud jděte vlevo po silnici č.261 do Štětí. Na začátku města jděte po cestě kolem vjezdů mírně vlevo a později po cyklotrase až k mostu u autobusového stanoviště. Zde můžete vyjít na most, nebo ho podejít a za autobusákem 1. ulicí napravo na náměstí, kde se držte pravé strany - mezi paneláky už je vidět kostel sv. Šimona a Judy. Od kostela se vraťte k autobusáku, přes něj do levého rohu, podejděte most a vyjděte na něj po schodech.
Přejděte Labe a v zatáčce za mostem se rozhodněte, zda půjdete jistější cestou přes obec Račice, nebo doprava silničkou za tratí, ze které by měla jít cesta vzdalující se od tratě, cesta podél řeky, kde někdo skutečně vyznačil cyklotrasu je velmi špatně schůdná. Až dorazíte na silničku, odbočte doleva a před podjezdem doprava po cyklotrase. Za železničním přejezdem se všechny cesty spojí na silnici s cyklotrasou.
Silnice vás povede přes Záluží do Dobříně, na jejímž začátku se dejte s cyklotrasou vpravo. Na hlavní cestě jděte doleva a na návsi doprava a podél řeky do Roudnice nad Labem. Projděte pod tratí druhým průchodem, za ním jděte doprava a za nádražím doleva k zámku. U něj po schodech a doleva kolem budovy na náměstí (> doprava).
Až se podíváte na zámek zepředu a prohlédnete si náměstí, jděte z náměstí doprava ke kapličce, kterou obejděte průchodem a na hlavní se dejte doleva na červenou přicházející od náměstí. Z Roudnice vyjdete na kopec Hostěraz a Krabčickou oborou do Krabčic s evangeickým kostelem. Za kostelem odbočte s červenou doprava a pak jděte rovně na náves osady Rovné, za níž odbočte doleva, přejděte hlavní a přibližujte se k hoče Říp. V lese budete stále prudčeji stoupat kolem Mělnické vyhlídky až na rozcestí, odkud se můžete podívat na rotundu sv. Jiří a Roudnickou vyhlídku. Z rozcestí pokračujte spolu se žlutou přes Pražskou vyhlídku pod kopec. Odtud už zase jenom po červené do Ctiněvsi s kostelíkem sv. Matouše. Ze Ctiněvsi jděte přes les na rozcestí Pomoklina, kde přejděte na žlutou vedoucí do Horních Beřkovic se zámkem (po příchodu na hlavní kousek doleva) a železniční zastávkou.
Cíl: Horní Beřkovice: t095 -> Vraňany -> t090+091

15.8.2006